ההסתדרות הכריזה על סכסוך עבודה בקו-אופ ישראל

נציגות העובדים דורשת מההנהלה לקיים משא ומתן מיידי על מנת להבטיח את זכויות העובדים ומעמדם, ולוודא כי הרשת תוכל לעמוד בהתחייבויותיה כלפי העובדים, תוך קיום ההסכמים הקיבוציים *** ראש חטיבת המסחר בהסתדרות המעו"ף: "לא נאפשר להציב עובדות מוגמרות בשטח בנוגע לעתידם וגורלם של עובדי הקו-אופ" *** יו"ר הוועד הארצי של עובדי קו-אופ: "העובדים הם הלב של קו-אופ. לא ניתן לפרק את החברה ונעשה הכול כדי שהיא תישאר שלמה"

על רקע בקשתה של רשת קו-אופ ישראל להקפאת הליכים, אשר הוגשה היום לבית המשפט המחוזי בירושלים, ההסתדרות וועד עובדי הקו-אופ הכריזו לפני זמן קצר על סכסוך עבודה ברשת.

הרקע לסכסוך, נעוץ כאמור בבקשת ההנהלה להיכנס להקפאת הליכים - מהלך שנושא עמו השלכות מרחיקות לכת על ציבור העובדים וזכויותיהם - וזאת ללא קיום היוועצות ומו"מ עם נציגות העובדים כמתחייב.

במסגרת הסכסוך, ההסתדרות וועד העובדים דורשים מההנהלה לקיים משא ומתן מיידי, על מנת להבטיח את זכויות העובדים, מעמדם, ביטחונם התעסוקתי ותנאי עבודתם, עקב ההשלכות הנובעות מהכניסה להקפאת הליכים.

בתוך כך, נציגות העובדים דורשת לקבל מידע ונתונים עדכניים באשר למצבה הפיננסי של החברה, על מנת להבין אם רשת קו-אופ תוכל לעמוד בהתחייבויותיה כלפי העובדים, תוך קיום ההסכמים הקיבוציים החלים עליה, והבטחת קיומם גם בהמשך. נציגות העובדים גם דורשת מההנהלה להעביר לקופת הוועד את דמי הוועד שנגבו משכרם של העובדים, אך טרם הועברו לקופת הוועד במשך חודשים ארוכים.

ראש חטיבת המסחר בהסתדרות המעו"ף, ראובן פרי, אמר היום: "לא נאפשר להציב עובדות מוגמרות בשטח בנוגע לעתידם וגורלם של עובדי הקו-אופ. מהלכים מסוג זה וצעדים חד-צדדים בכלל, ייענו בתגובה חריפה מצד ההסתדרות, שתפעל במלוא עוצמתה. המשמעויות וההשלכות הרציניות שיש להליך הכניסה להקפאת הליכים על ציבור העובדים, מחייבות כניסה מיידית למשא ומתן".

פרי הוסיף כי: "כל ניסיון להסתיר מידע מהעובדים או לדחוק אותם הצידה, אינו עולה בקנה אחד עם חובת ההגינות ותום הלב, שמחייבת את הצדדים, הן במישור המשפטי והן בהיבט יחסי העבודה. אני קורא להנהלת הרשת לפתוח מיד בהידברות עניינית ורצינית מול העובדים, על מנת להבטיח את המשך קיומם של ההסכמים הקיבוציים החלים על הצדדים ולשתף את העובדים בכל מידע הקשור להליך הקפאת ההליכים ולעתיד החברה".

יו"ר הוועד הארצי של עובדי הקו-אופ, אורי צרפי, הצטרף לדברי פרי והוסיף כי: "העובדים  הם הכוח והלב של קו-אופ, כפי שהיו במשך עשרות שנים, ואנו נילחם למענם ועל עתידם. זו שעת מבחן ואנו קוראים להנהלה להתעשת, לקחת אחריות ולהיכנס למשא ומתן מיידי. לא ניתן לפרק את החברה ונעשה הכול כדי שהיא תישאר שלמה".