חודשה שביתת עובדי טבע "מיגדה" בקריית שמונה

במהלך הלילה קיבלו עובדי מפעל טבע "מיגדה" בקריית שמונה, תוך שהם מגובים על ידי ההסתדרות, החלטה לחדש את השביתה בה החלו אתמול.

ההחלטה לחדש את הצעדים הארגוניים התקבלה לאחר שהעובדים הבינו כי בניגוד להצהרתה, להנהלת טבע אין כוונה ללכת לקראתם במו"מ להבטחת זכויותיהם במכירת המפעל והיא מתבצרת בעמדותיה.