משגיחי הכשרות יפגינו היום מול הכנסת והאוצר במחאה על כוונת המדינה להפוך אותם לעובדי קבלן

בהפגנה שתתקיים בשעה 15:00 ידרשו המשגיחים ממשרדי האוצר, שירותי הדת והרבנות הראשית לחזור בהן מהכוונה להעסיקם באמצעות חברות כוח אדם - מהלך פוגעני וחד-צדדי אשר יפגע בתנאי העסקתם ועלול אף לפגוע ברמת הכשרות

בהמשך לסכסוך העבודה שהוכרז בקרב משגיחי הכשרות, היום (ד') ב-15:00 יפגינו המשגיחים בגן הוורדים בירושלים מול הכנסת ומשרד האוצר, במחאה על כוונת המדינה להפעיל את מערך ההשגחה באמצעות חברות כוח אדם, ובכך לפגוע בזכויותיהם ובפרנסתם.

נזכיר כי פסיקת בג"ץ קבעה כי על המדינה להפריד את יחסי משגיח-מושגח, באופן שלא יאפשר מתן תשלום למשגיחי הכשרות מהגופים המושגחים. בצעד חד-צדדי החליטו נציגי המשרד לשירותי דת והרבנות הראשית כי המשגיחים יועסקו באמצעות חברות כוח אדם, מהלך אשר יהפוך אותם הלכה למעשה לעובדי קבלן. מדובר בדפוס העסקה פוגעני אשר עלול להביא לפגיעה בפרנסת המשגיחים ובני משפחותיהם, לפגוע בביטחונם התעסוקתי ולהביא למחיקת זכויות סוציאליות במצבים של חילופי מעסיקים.

יתרה מזאת, העסקת המשגיחים באמצעות חברות כוח אדם עלולה להביא לפגיעה ברמת הכשרות מכיוון שעל המשגיחים יופעל לחץ לבצע כמה שיותר בדיקות, באופן חפוז ולא יסודי.

בהפגנה שתתקיים היום ישובו ההסתדרות ונציגי המשגיחים על דרישתם למנוע מהמדינה להפיכת המשגיחים לעובדי קבלן, ולבחינת חלופות ליישום פסיקת בג"ץ תוך שמירה על זכויות העובדים והענקת תנאים ראויים. נציגות העובדים קוראת לבצע בחינה ממצה, רצינית ומקצועית של חלופות אלו ואחרות – כדוגמת העסקה על ידי המועצות הדתיות או באמצעות רשות ייעודית שתוקם.

התאגדות עובדי משגיחי הכשרות מלווה על ידי סגן יו"ר האגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות רפי מסט ויו"ר החטיבה החרדית בארגון רפי מלאכי. כיו"ר ועד הפעולה הארצי של משגיחי הכשרות משמש יניב שפירא.