ההסתדרות אישרה סכסוכי עבודה חדשים

הוועדה לתיאום וביצוע של ההסתדרות בראשותו של רפי מסט, אישרה היום (ב') מספר סכסוכי עבודה חדשים:

  1. מפעל סלטי צבר מקבוצת אסם. העילה לסכסוך: מבוי סתום במו"מ להסכם קיבוצי שיחול על עובדי המפעל.
  2. המועצה האזורית עמק המעיינות. בין העילות לסכסוך: התבצרות אנשי המועצה בעמדותיה וגרירת רגליים במו"מ על הסכם שכר למצילים המועסקים בפארק גן השלושה - "הסחנה". המצילים - המועסקים מזה שנים ארוכות בתנאי שכר ירודים ומופלים לרעה לעומת חבריהם למקצוע - מלינים כי הנהלת המועצה מתנהלת מולם בחוסר תום לב, מנסה להכתיב את תנאי ההסכם הקיבוצי ומנסה להפעיל עליהם לחץ לוויתור על זכויותיהם תוך איומים בהפרטת היחידה אליה הם משתייכים.
  3. מכון התקנים. בין העילות לסכסוך: גרירת רגליים מצד ההנהלה בקידום המו"מ הקיבוצי, במקביל להתעלמות ועיכוב ניכרים מצד אגף משאבי אנוש במכון בטיפול בנושאים שונים שהעלה הוועד. בנוסף ההנהלה נמנעת מלמסור מידע אשר עשויות להיות לו השלכות על עובדי המכון.
  4. עובדי הדימות והרנטגן. בין העילות לסכסוך: עומסים גדולים היוצרים תנאי עבודה בלתי אפשריים לעובדים תוך הצבתם בפני מציאות של עבודה לחוצה, ביצוע שעות עבודה רבות ודילמות מקצועיות. כמו כן נפוצה בענף תופעה של העסקת עובדים בצורות העסקה שונות תוך עקיפה יחסי העבודה הקיבוציים, וזאת במקביל לגרירת רגליים מצד משרד הבריאות בכל הנוגע להסדרה של מקצוע הרנטגנאות. 
  5. חברת נמל אילת. בין העילות לסכסוך: פגיעת המעסיק במערכת יחסי העבודה המאורגנים בנמל, הכוללת בין היתר שינויים בתנאי העסקת העובדים באופן חד-צדדי; יחסי עבודה עכורים כתוצאה משימוש בהתבטאויות פוגעניות ומאיימות כלפי עובדי מתקן התפזורת; התנכלות שיטתית לחברי הוועד ופגיעה ביכולתו להגן על העובדים ומיקור חוץ של מטלות שהן בליבת העשייה של עובדי מתקן התפזורת.
  6. רשות החדשנות. בין העילות לסכסוך: כוונת ההנהלה להעביר את מבנה הרשות מקריית שדה התעופה לירושלים, ללא כל קיום הליך הידברות עם העובדים. נציגות העובדים דורשת לנהל מו"מ להסכם קיבוצי אשר יבטיח את זכויות העובדים ואת ביטחונם התעסוקתי עוד בטרם המעבר.