עובדי ערוץ 10 השלימו את מהלך התאגדותם בהסתדרות על רקע המיזוג עם רשת

כ-200 עובדי ערוץ 10 התאגדו בהסתדרות בעקבות המיזוג של הערוץ עם רשת - וחששותיהם מהשלכת המהלך על עתידם התעסוקתי *** במכתב שנשלח מההסתדרות למנכ"ל ערוץ 10 יוסי ורשבסקי, צוין בפניו כי לאור ההתאגדות חלה עליו מעתה כמעסיק חובה לשתף את נציגות העובדים בתהליכים שיש להם השפעה על כלל עובדי הערוץ

הושלם מהלך התאגדותם של כ-200 עובדי ערוץ 10 ואתר 10.tv בהסתדרות, אשר החל מוקדם יותר הבוקר (ה'). זאת לאחר שלמעלה ממחצית מן העובדים כבר חתמו על טפסי ההצטרפות להסתדרות.

נזכיר כי ההתאגדות קרמה עור וגידים על רקע מהלך המיזוג העתידי של הערוץ עם רשת והשלכותיו על תנאי עבודתם וביטחונם התעסוקתי. במכתב ששלח מנכ"ל האגף להתאגדות עובדים עמיחי סטינגר למנכ"ל ערוץ 10 יוסי ורשבסקי, נקראה הנהלת הערוץ לתאם בהקדם פגישה עם נציגות העובדים במהלכה יוכלו הצדדים לסכם את המשך ההתנהלות ביניהם - עם התקדמות המיזוג.

בנוסף לכך, במכתב צוין בפני ורשבסקי כי לאור התאגדות העובדים חלה עליו מעתה כמעסיק חובה לשתף את נציגות העובדים בתהליכים שיש להם השפעה על כלל עובדי הערוץ וכן חובת היוועצות ומו"מ בטרם קבלת החלטות העשויות להשפיע עליהם.

מהלך ההתארגנות של העובדים מלווה על ידי רכז ההתאגדויות רום דביר.