הוכרז סכסוך עבודה ברשת אורט

בעקבות שורת צעדים אשר פוגעים בזכויות עובדי המנהלה ברשת החינוך והפרת הסכמים קיימים, ההסתדרות אישרה הכרזה על סכסוך עבודה באורט *** יו"ר ועד עובדי אורט, חיים אלגריסי: "מצפים מהנהלת אורט לכבד את עובדיה ואת ההסכמים הקיימים ולחזור בה במיידי מהתנהלותה החד-צדדית. לא נהסס לנקוט בצעדים ארגוניים אשר יוחרפו במידת הצורך על מנת להבטיח את זכויות עובדי אורט"

ההסתדרות הכריזה על סכסוך עבודה ברשת החינוך אורט, המקיף כ-1,800 עובדים השייכים לסקטור המינהל ברשת.

בין היתר, הסכסוך הוכרז על רקע ההחלטה החד-צדדית של הנהלת אורט להעביר את תפעולם של חלק מבתי הספר ברשת לידי זכיינים. מהלך זה, אשר פוגע בזכויות העובדים, נעשה מבלי שנערך מו"מ על תנאי העובדים והשלכת המעבר עליהם, ומבלי שנעשה ניסיון למצוא להם מקומות עבודה חלופיים ברשת. הנהלת הרשת מגדילה למעשה את היקפי המועסקים באמצעות מיקור חוץ, תוך פגיעה בכוחם הארגוני של העובדים.

בנוסף לכך, הנהלת אורט גוררת רגליים במו"מ לחתימה על הסכם קיבוצי להסדרת נושא חלוקת גמול ב' לעובדי המינהל, ומתנערת מהסכמים נוספים שנחתמו בין הצדדים כדוגמת החלטה לביטול חד-צדדי של ותק מואץ לעובדים זכאים, ואי העברה של כספים לעמותות לקידומם המקצועי של העובדים.

עילות נוספות לסכסוך קשורות בהחלטת ההנהלה לבצע שינויים ארגוניים בבתי הספר ללא ניהול מו"מ עם נציגות העובדים, ובסירובה לנהל מו"מ להסדרת תגמול הטכנאים על ביצוע בחינות מתוקשבות.

יו"ר ועד עובדי אורט, חיים אלגריסי, מסר: "אנו מצפים מהנהלת אורט לכבד את עובדיה ואת ההסכמים הקיימים ולחזור בה במיידי מהתנהלותה החד-צדדית. לא נהסס לנקוט בצעדים ארגוניים אשר יוחרפו במידת הצורך על מנת להבטיח את זכויות עובדי אורט".