התייחסות יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן לדו"ח ה-OECD על ישראל

יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן, התייחס לסקר הכלכלי של ה- OECD על ישראל ואמר כי "הדו"ח שמציג תמונת מצב מורכבת מדגיש את עוצמתה ויציבותה של הכלכלה הישראלית לצד הצורך בצמצום חוסר השוויון בהכנסות. הצעדים שהובילה ההסתדרות בשנים האחרונות, כמו העלאת שכר המינימום, עזרו לקדם את השוויון ולשפר את ההכנסות, בעיקר בקרב בעלי השכר הנמוך. על אף הבשורות הטובות, היקפי העוני עדיין גדולים, בייחוד בקרב עובדים מהקהילה החרדית וערביי ישראל. אין זה מתקבל על הדעת כי אדם עובד יהיה עני, ולכן ההסתדרות תמשיך להיאבק במלוא עוצמתה לצמצום הפערים הכלכליים והחברתיים, תוך הכללה אמיתית וצעדים נוספים לקידום השוויון".