בית הדין הארצי לעבודה דחה את בקשת הערעור של חברת נמל אשדוד: "העובדים לא הפרו את הצו השיפוטי"

חברת נמל אשדוד ביקשה להאשים באופן אישי את יו"ר איגוד עובדי התחבורה אבי אדרי ואת ראשי הוועדים בנמל, בהפרת צו שיפוטי ובביזיון בית המשפט *** בית הדין הארצי, כאמור, דחה את בקשת הערעור של הנמל *** יו"ר איגוד עובדי התחבורה בהסתדרות אבי אדרי: "ההחלטה האגרסיבית של הנהלת נמל אשדוד להלך אימים באמצעות ניהול מאבק פרסונלי נגדי ונגד ראשי הוועדים, מעלה תהיות קשות על הגישה היהירה והמתלהמת נגד ההסתדרות והעובדים. הנהלת הנמל ניסתה להאשים את העובדים בביזיון אך בהתנהלותה  - התבזתה בעצמה"

בית הדין הארצי לעבודה דחה את הערעור של חברת נמל אשדוד שביקשה להאשים בביזיון בית המשפט את יו"ר איגוד עובדי התחבורה בהסתדרות אבי אדרי ואת ראשי ועדי התפעול והציוד המכני בנמל – גדי בוטבול ועמית שרף. נזכיר כי בקשת הערעור הוגשה לאחר שבית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע קבע כי חברת נמל אשדוד לא הוכיחה את קיומה של האטה בעבודה או את טענתה על כך שניתנה הנחיה ארגונית לשבש את עבודת הפריקה והטעינה של האניות ברציפי הנמל.

בבקשת רשות הערעור אשר נדחתה בבית הדין, חברת נמל אשדוד טענה כי קביעתו העובדתית של בית הדין האזורי שגויה ויש להתערב בה. טענה זו כאמור נדחתה והנהלת הנמל לא הוכיחה כי הייתה האטת עבודה שמקורה בהפרת הצו השיפוטי.

סגנית נשיא בית הדין הארצי, כבוד השופטת ורדה וירט-ליבנה, ציינה בהחלטתה כי: "במקרה שלפניי התגלתה מחלוקת עובדתית לא רק באשר לקיומה של הנחיה ארגונית לביצוע האטה אלא גם באשר לעצם הפרת הצו השיפוטי". וירט ליבנה הדגישה כי "בהתאם להחלטה הפסוקה ערכאת הערעור אינה מתערבת בקביעותיה העובדתיות של הערכאה הדיונית אלא במקרים חריגים. לא מצאתי בבקשה טעם המצדיק לסטות מכלל זה במקרה הנדון".

יו"ר איגוד עובדי התחבורה וראשי הוועדים בנמל אשדוד יוצגו בהליך על ידי עו"ד אלעד מורג, סגן ראש הלשכה המשפטית של האגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות.

יו"ר איגוד עובדי התחבורה בהסתדרות, אבי אדרי, בירך על החלטת בית הדין ואמר כי: "שתי ערכאות דחו על הסף את טענותיה של חברת נמל אשדוד ואת ההאשמות החמורות שהעלתה. הנחת המוצא שעליה נשענת טענת הנמל כי אם קיימת האטה בעבודת הנמל, היא בהכרח קשורה לכוונות העובדים או להנחיית ההסתדרות, היא שגויה ומשקפת את התנערות ההנהלה מאחריות. ההחלטה האגרסיבית של הנהלת הנמל להלך אימים על העובדים באמצעות ניהול מאבק פרסונלי נגדי ונגד ראשי הוועדים, מעלה תהיות קשות על הגישה היהירה והמתלהמת נגד ההסתדרות והעובדים.  הנהלת הנמל ניסתה להאשים את העובדים בביזיון אך בהתנהלותה  - התבזתה בעצמה".