ההסתדרות אישרה סכסוכי עבודה חדשים

הוועדה לתיאום וביצוע של ההסתדרות בראשותו של ג'יהאד עקל, התכנסה היום (ב') ואישרה מספר סכסוכי עבודה חדשים:

 

 1. רשות האכיפה והגבייה. בין העילות לסכסוך: כוונת ההנהלה לבצע רפורמה מקיפה ללא הידברות מוקדמת עם נציגות העובדים, ודרישה לנהל מו"מ לחתימה על הסכם קיבוצי אשר יסדיר את השלכות הרפורמה על העובדים.

 

 1. תאגיד "רשת חוויות" של עיריית רחובות. בין העילות לסכסוך: מבוי סתום במו"מ להסכם קיבוצי ראשוני בחברה, האחראית בין היתר על הפעלת הצהרונים ברחובות ופעילויות פנאי נוספות.

 

 1. מגן דוד אדום. הסכסוך הוכרז על רקע סירוב לאשר את ההסכם הקיבוצי שנחתם בארגון. כתוצאה מכך העובדים מועסקים ללא הסכם קיבוצי בתוקף.

 

 1. מכללת שנקר – הסגל המינהלי. בין העילות לסכסוך: כוונה למזג את המכללה לתוך אוני' תל-אביב, החלטה אשר לה השלכות חמורות ומשמעותיות על ביטחונם התעסוקתי ותנאי עבודתם של העובדים, וזאת תוך שההנהלה מתנהלת בחוסר שקיפות בנושא מול נציגות העובדים.

 

 1. משרדי הממשלה. בין העילות לסכסוך: כוונת הממשלה לקצץ את רכיבי השעות הנוספות, הכוננויות וההדרכות במשרדי הממשלה, בשירות התעסוקה ובמוסד לביטוח לאומי במסגרת תקציב 2019. נציגות העובדים דורשת לנהל עמה מו"מ בנוגע להשלכות החלטות אלו על העובדים.

 

 1. עובדי המינהלה והטכנאים בתאגיד השידור הישראלי "כאן". בין העילות לסכסוך: מבוי סתום במו"מ לכריתת הסכם עבודה קיבוצי וכוונת המעסיק לבצע שינויים מבניים באופן חד-צדדי, תוך כוונה לפטר עובדים ללא הידברות עם נציגות העובדים. לצד זאת הוועדה אישררה גם סכסוך עבודה לעיתונאי "כאן".

 

 1. מפקדת מתאם פעולות הממשלה בשטחים. הסכסוך הוכרז על רקע דרישה לנהל מו"מ לחתימה על הסכם קיבוצי להסדרת מעמדם ותנאי עבודתם ושכרם של עובדי המדינה בשטחים, החל משנת 2015.

 

 1. הנהלת בתי הדין הרבניים. הסכסוך הוכרז לאור דרישה לניהול מו"מ וחתימה על הסכם קיבוצי שיסדיר שינויים ארגוניים ועומסי עבודה שנוצרו כתוצאה מכניסתו לתוקף של "חוק הסדר התדיינות", וכן הסדרת מעמדם ותנאי עבודתם של סופרי הדיינים, העוזרים המשפטיים וסופרי ועדי גיטין.

 

 1. נהגי ההפצה של אסם ברמת השופט. העילה לסכסוך הינה מבוי סתום במו"מ לחתימת הסכם שכר.

 

 1. ק.א.ל – נתיבי אוויר למטען בע"מ. הסכסוך הוכרז על רקע מבוי סתום במו"מ המתנהל בין הצדדים בנוגע להעסקת הטייסים הזרים בחברה.

 

 1. סקטור המינהל בנמל אשדוד. בין העילות לסכסוך: דרישה לנהל מו"מ על צמצום כוח האדם, על השלכות ביטול עבודה בשבת בצוות החירום, על שינוי מבנה ארגוני ביחידת הנדסת ייצור ולגבי תוספת גובה לעובדי יחידת ההנדסה.

 

 1. סקטור העגינה בנמל אשדוד. העילה לסכסוך: דרישה להסדיר את נושא ליקויי הבטיחות בעבודה – לרבות שימוש בסירות ישנות ולא בטיחותיות.

 

 1. חברת נמלי ישראל. הסכסוך הוכרז על רקע דרישה לניהול מו"מ לחתימה על הסכם קיבוצי חדש להסדרת תנאי עבודתם של עובדי החברה.

 

 1. רשות האוכלוסין וההגירה ומינהל אכיפה וזרים - "מתקן אלבר" בבני ברק. בין העילות לסכסוך: דרישה לנהל מו"מ להסדרת השלכות ביטול משמרות הצהריים על העובדים והעסקת עובדים במטלות שאינן בליבת תחומי עיסוקם. לצד זאת העובדים מלינים על עומסי עבודה כבדים (בין היתר על רקע הכוונה לסגור את סניף חדרה) ועל תנאי עבודה פיזיים מחפירים במתקן.

 

 1. קרנות הפנסיה הוותיקות – עמיתים. בין העילות לסכסוך: התנהלות ההנהלה בחוסר תום לב וסירובה להתנהל מול הנציגות המוצהרת של העובדים, אשר מונתה על ידי ההסתדרות. התנהלות זו פוגעת בין היתר בכוחם הארגוני של העובדים.