ביה"ד קבע לבקשת ההסתדרות: עמותת "נשי אגודת ישראל", המפעילה גני ילדים לחרדים, פעלה לסיכול התאגדות עובדותיה

עובדות העמותה, המעסיקה כ-150 עובדות ומפעילה עשרות גני ילדים במגזר החרדי, התארגנו בהסתדרות על רקע רצונן לשפר את תנאי העסקתן *** מאז ההתארגנות ההנהלה התערבה והתבטאה כנגד ההתאגדות ובמקביל ניסתה לקדם הקמת ארגון עובדים פנימי *** לבקשת ההסתדרות הוציא בית הדין צו מניעה המורה לעמותה לחדול מלפנות לעובדות בקשר להתארגנות ולהפסיק את ההפרעה האסורה למהלך

בית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב (כב' השופטת רובוביץ'-ברכש) קבע כי ההסתדרות הוכיחה שהנהלת עמותת נשי אגודת ישראל מהמגזר החרדי התערבה והתבטאה בניגוד לדין כנגד ההתארגנות הראשונית של עובדות העמותה, תוך ניסיון לסכל את ההתארגנות.

עמותת נשי אגודת ישראל מפעילה כ-50 גני ילדים המספקים מענה חינוכי למגוון הסקטורים במגזר החרדי, וממוקמים בין היתר בבני ברק, פתח תקווה, אשדוד, ראשון לציון, גני תקווה ותל-אביב. כ-150 הגננות המועסקות בעמותה בחרו להתאגד תחת ההסתדרות על רקע רצונן להסדיר ולשפר את תנאי העסקתן. מהלך ההתארגנות ארך כשנתיים.

לאחר שהעובדות התארגנו וההסתדרות הודיעה על יציגות, החלה פעילות מטעם המעסיק לסכל את ההתארגנות. נזכיר כי הדין הישראלי אוסר על כל התערבות של מעסיק בהתארגנות עובדיו. בין היתר, בעמותה נעשה ניסיון להקים ארגון עובדים פנימי ועובדות הרשת הוחתמו על טפסי הצטרפות לארגון זה, ולאחר מכן הוחתמו העובדות על טפסים אחרים שנועדו לבטל את היציגות של ההסתדרות.

ההסתדרות עתרה לבית הדין בבקשה לצווי מניעה זמניים וקבועים. במסגרת זאת קבעה השופטת רובוביץ'-ברכש כי ההסתדרות הצליחה להוכיח כי העמותה התערבה ופעלה נגד ההתארגנות הראשונית תוך ניסיון אסור לסכלה: "שוכנענו [...] כי ההסתדרות עמדה בנטל להוכיח כי העמותה אכן התערבה והתבטאה כנגד התארגנות הראשונית תוך ניסיון לסכלה. כמו כן ניסתה למנוע את ההתארגנות הראשונית וזאת באמצעות הפעלת הגב' אברהמי". אברהמי היא גננת המועסקת בעמותה משנת 2007, אשר יחד עם ההנהלה פעלה לצרף עובדות לארגון העובדים הפנימי.

לפי ההחלטה שניתנה השתכנע בית הדין כי העמותה ניסתה למנוע את ההתארגנות באמצעות הפעלתה של אברהמי. מהעדויות שנשמעו בבית הדין גם עלה כי אברהמי אף שוחחה עם בנותיה של מנהלת העמותה על ההתארגנות ונעזרה בהן לצורך מילוי והעברת טפסים נגד ההתארגנות בהסתדרות לגננות אחרות.

יצוין כי במהלך העדויות שנשמעו בבית הדין לא הסתירו בעלות העמותה את דעתן השלילית על ההתארגנות של הגננות בהסתדרות, ואף הביעו התייחסות מפורשת לסיכון של איבוד מקום העבודה של אחת מחברות הוועד כתוצאה מהמהלך. בהחלטה שניתנה נכתב בפירוש כי: "מנהלות העמותה יצאו בגלוי ובאופן חד משמעי כנגד ההתארגנות תוך שימוש באיומים מוסווים וגלויים כנגד ההתארגנות תוך שימוש באיומים מוסווים וגלויים כנגד בעלה של חברת הוועד".

לאור הקביעות הללו הוחלט על ידי בית הדין להוציא צו מניעה זמני המורה לעמותה לחדול במישרין ובעקיפין מלפנות לעובדות בקשר להתארגנות ולחדול מלהפריע ו/או להתערב בהתארגנות הראשונית, וכן לחדול מלנסות להחתים עובדות במישרין או בעקיפין על טפסים נגד ההתארגנות הראשונית.

ההסתדרות יוצגה בהליך על ידי עו"ד ענת גוטמן מהלשכה המשפטית באגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות. התאגדות עובדי נשי אגודת ישראל מלווה על ידי רכזת ההתאגדויות אודליה מעודה מהאגף להתאגדות עובדים בראשות עמיחי סטינגר.