ההסתדרות והנהלת טבע הסכימו על מתווה סיום העסקה – הכולל פרישה מרצון – לעובדי המטה בפ"ת

הצדדים הגיעו להסכמות לפיהן לכל עובדי המטה תינתן אפשרות לפרוש מרצון ולקבל תנאי פרישה מיטיבים מהקבוע בחוק *** בין היתר העובדים שיפרשו יקבלו מענקי פרישה מוגדלים והחברה תסייע להם באמצעות שירותי השמה *** לצד זאת הוסכם על הרחבת תחולת ההסכם הקיבוצי בחברה גם על מאות עובדים שהועסקו עד כה בחוזים אישיים

הסכמות על רקע תוכנית הרה-ארגון של טבע בישראל: לאחר מו"מ אינטנסיבי בין הצדדים שנמשך מספר שבועות, הגיעו היום (ה') ההסתדרות, ועד עובדי מטה טבע בפתח תקווה והנהלת החברה להסכם פרישה לעובדי המטה, אשר טומן בחובו אפשרות פרישה מכובדת בתנאים מיטיבים לעובדים.

ההסכם בין הצדדים כולל את ההסכמות הבאות:

    א.   תהליך ותנאי הפרישה:

  1. הליך פרישה מרצון (וולונטארי): בשבועות הקרובים תינתן לכל עובדי המטה אפשרות לבקש לפרוש מרצון, ולקבל את תנאי הפרישה המיטיבים שהוסכמו עם ההנהלה. עובדים שיפרשו בתהליך הפרישה מרצון יהיו זכאים למענק פרישה מוגדל – באופן משמעותי מהמתחייב בחוק. טבע תאשר כל בקשה לפרישה וולונטארית בכפוף לשיקוליה העסקיים. 
  2. הליך פרישה מנדטורי: לאחר השלמת התהליך הוולונטארי, וככל שיהיה בכך צורך, תחל ההנהלה הידברות עם נציגות העובדים על העובדים שיפרשו בהליך המנדטורי.
  3. תנאי הפרישה: כלל תנאי הפרישה יהיו מעבר לזכויות הפרישה של העובדים על פי הדין ויעניקו לעובדים שיסיימו את עבודתם בחברה מענקים כספיים משמעותיים אשר מטרתם "לרכך" את היציאה לשוק העבודה ולתמוך פיננסית בעובדים בעת תהליכי חיפוש העבודה וההשמה ואף מעבר לכך.
  4. בנוסף, למסיימי העסקה יוענק ליווי הכולל ייעוץ, סדנאות והכשרות מקצועיות, מהמיטיבים ביותר בישראל. כמו כן, טבע תרכז ותחבר מעסיקים פוטנציאליים לכוח האדם האיכותי אשר יסיים את עבודתו בחברה. שירותי ההשמה הייחודיים יוענקו, במטרה להבטיח מעבר חלק ומהיר למקום עבודה חלופי עת תסתיים ההעסקה בטבע.
  5. תנאי הפרישה המועדפים יעמדו בתוקפם עד סוף שנת 2019.

    ב.   לצד זאת, הוסכם על הרחבת תחולת ההסכם הקיבוצי בחברה. במקביל להליך הפרישה תורחב תחולתו של ההסכם הקיבוצי בחברה כך שמאות עובדים נוספים שהועסקו עד כה בחוזים אישיים ייהנו מעתה מההגנה הקיבוצית והתנאים של ההסכמים הקיבוציים בטבע.