הצעדים הארגוניים בקריית הממשלה בת"א יבוטלו - הצדדים הגיעו להסכמות

בתיווכם של יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן ויו"ר הסתדרות עובדי המדינה אריאל יעקובי, הגיעו בדקות האחרונות הצדדים להסכמות, לפיהן נציבות שירות המדינה תחזור בה מהצעדים החד-צדדיים כנגד עובדי קריית הממשלה בתל-אביב, וזאת למשך החודש הקרוב. בתקופה זו יישבו הצדדים להמשך דיונים מתוך מטרה לפתור את הסוגיות שבמחלוקת.

לאור זאת, יבוטלו הצעדים הארגוניים שתוכננו ליום א' בקריית הממשלה בתל-אביב. העבודה וקבלת הקהל יתקיימו כסדרן.