ההסתדרות הכריזה על סכסוך עבודה בבנק אגוד

ברקע לסכסוך: כוונת ההנהלה למכור את מניות הבנק ללא קיום היוועצות ומו"מ עם נציגות העובדים בנוגע להשלכות עסקת המכירה על גורלם *** העובדים דורשים להבטיח את ביטחונם התעסוקתי ואת זכויותיהם הכלכליות, במקרה של העברת הבעלות בבנק, כמקובל במערכת הבנקאית במקרים אלו *** יו"ר הסתדרות המעו"ף ארנון בר דוד: "הניסיון לחמוק מאחריות כלפי עובדי הבנק, הוא לא רק צעד תמוה ולא מוסרי אלא מהווה הפרה בוטה של יחסי העבודה הקיבוציים" *** ראש חטיבת הבנקים בהסתדרות, מנחם מליק: "אנו מצפים לקיום משא ומתן ענייני ורציני כבר כעת, שתכליתו הגעה להסכם מוקדם עם נציגות העובדים, אשר יבטיח את ביטחונם התעסוקתי של עובדי הבנק ואת המשך קיומם של כל ההסכמים הקיבוציים החלים עליהם".

ההסתדרות הכריזה סכסוך עבודה בבנק אגוד, הבנק השישי בגודלו במערכת הבנקאות בישראל. הרקע לסכסוך, שיחול על כל עובדי הבנק, בהם מנהלים ופקידים, נעוץ בכוונת ההנהלה למכור את מניות הבנק, ללא קיום היוועצות ומו"מ עם נציגות העובדים כמתחייב. יודגש כי למהלך צפוי של שינוי הבעלות, השלכות מרחיקות לכת על ציבור העובדים, זכויותיהם וביטחונם התעסוקתי.

יצוין כי על אף שבעלי המניות פרסמו על כוונתם לפעול לאיתור קונים פוטנציאליים, הבעלים לא פעלו בתום לב ולא מילאו אחר חובתם לגילוי נאות של כל פרטי המהלך. למעשה לא דווח על שום התקדמות בתהליך עד להודעה על העסקה הנרקמת עם בנק מזרחי טפחות כפי שהתברר מהודעת בנק מזרחי, שאף כללה את סכום הצעת המכירה. ההתקדמות בתהליך לשינוי הבעלות התבצע על ידי בעלי המניות, ללא שיתופם של העובדים תוך בלימת האפשרות של העובדים להגן על זכויותיהם הבסיסיות.

במסגרת סכסוך העבודה שהוכרז, ההסתדרות וועד העובדים קוראים להנהלת הבנק ולבעלי המניות, למלא את חובתם כחוק ולקיים מו"מ מיידי, תכליתי וענייני מתוך כוונה כנה להגיע להסכמות הנוגעות להשלכות המהלך על זכויותיהם של העובדים.

העובדים דורשים כי כל מו"מ שיתנהל בנוגע למכירת מניות הבנק המוחזקות על ידי הבעלים, יכלול בחובו דרישה להתחייבות הקונים להבטיח את ביטחונם התעסוקתי של עובדי הבנק, וזאת בכל תרחיש אפשרי, בין אם הבנק ימוזג ובין אם ימשיך לפעול כבנק עצמאי בבעלות בנקים אחרים. עוד דורשים העובדים כי ההתחייבות של הרוכשים הפוטנציאליים, תכלול רציפות מלאה של זכויותיהם ותנאי העסקתם, כפי שמעוגנים בהסכמים קיבוציים או בנוהגים החלים על עובדי הבנק. העובדים נאבקים גם על זכותם להיות שותפים ברווחי המכירה כהוקרה על תרומתם המשמעותית להצלחת הבנק.

יו"ר הסתדרות המעו"ף, ארנון בר דוד, אמר היום כי: "הניסיון לחמוק מאחריות כלפי עובדי הבנק שעשו לילות כימים להצלחת החברה, הוא לא רק צעד תמוה ולא מוסרי אלא מהווה הפרה בוטה של יחסי העבודה הקיבוציים בבנק. בית הדין הארצי לעבודה עמד לא פעם על חובת ההגינות ותום הלב שחלה על הצדדים במקרים אלו, הן במישור המשפטי והן במישור יחסי העבודה. לא נאפשר להציב עובדות מוגמרות בשטח בנוגע לעתידם וגורלם המקצועי של עובדי הבנק. אני קורא להנהלה ולבעלי המניות להתעשת ולפעול באופן שמכבד את הצדדים,  תוך קיום מו"מ מיידי להשגת הסכם שיבטיח את ביטחונם התעסוקתי של עובדי הבנק, בהקשר לכל עסקה או הצעה של רוכשים פוטנציאליים".

עו"ד מנחם מליק, ראש חטיבת עובדי הבנקים וחברות האשראי בהסתדרות, הצטרף לדברי בר דוד והוסיף כי: "המשמעויות וההשלכות שיש להליך מכירת המניות על ציבור העובדים, פקידים ומנהלים כאחד, ברורות לכל. לאור זאת, אנו מצפים לקיום משא ומתן ענייני ורציני כבר כעת, שתכליתו הגעה להסכם מוקדם עם נציגות העובדים, אשר יבטיח את ביטחונם התעסוקתי של עובדי הבנק ואת המשך קיומם של כל ההסכמים הקיבוציים החלים עליהם".