חדר מצב

חדר המצב - השירות הארצי לעובדים ולגמלאים

חדר המצב נועד לצורך מתן תמונת מצב עדכנית בכל האמור לגבי אופן התנהלותן של הפעילויות המתקשרות לתחומי העשייה העיקריים בהם עוסקת ההסתדרות. 

יו"ר חדר המצב הוא עו"ד אמיר ירון. 

 

עיקר פעילותו של חדר מצב: 

• תפעול "הקו הפתוח" המעניק מענה ואינפורמציה לפניות עובדים מכל רחבי הארץ בתחום דיני העבודה, יחסי עבודה ואיגוד מקצועי.

• מתן תמיכה לוגיסטית לקבוצות עובדים המצויות בסכסוכי עבודה ותפעול המאבקים ברמה המרחבית והארצית.

• תפעול שביתות כלליות במשק.

• תפעול קמפיינים בתחום האיגוד המקצועי וחברתי שהנהגת ההסתדרות מחליטה לקדמם.

• טיפול בפניות עובדים להתאגדות להסתדרות.

עו"ד אמיר ירוןעו"ד אמיר ירון

 המחלקה פועלת בכפיפות ישירה ליו"ר האגף לאיגוד מקצועי וליו"ר ההסתדרות.

פעילותו של חדר המצב מתבצעת בתקופות שגרה ובאירועים מיוחדים.

 

ניתן לפנות לקו הפתוח של חדר מצב בכוכבית שתיים שלוש שמונה שלוש (2383*) או בטלפון מס' 1-700-700-331 בשעות 08:00-16:00. 

בשאר השעות, ניתן להשאיר הודעות קוליות או ליצור קשר דרך האתר ונציג ההסתדרות יענה לפנייה בהקדם האפשרי.

 

לנציבות פניות הציבור הקישו כאן