ועדת הבחירות אגודים פרה-רפואיים מיום 26/2/2012 -סיכום תוצאות הבחירות למוסדות האגודים הפרה-רפואיים

סיכום תוצאות הבחירות למוסדות האגודים הפרה-רפואיים

 

א.         ליו"ר האגוד - נבחר שלומי  מרום

ב.         למזכירות הארצית נבחרו -

1.      רותי שגיב - ריפוי בעיסוק

2.      רותי כספי - ריפוי בעיסוק

3.      שרה טורקניץ - ריפוי בעיסוק

4.      נסרין זיאד - ריפוי בעיסוק

5.      דנינו אודית - דיאטנית

6.      מרקוס רקפת - דיאטנית

7.      מאירוביץ יצחק - טכנולוג רפואי

8.      רונית פנחס- טכנולוגית רפואית

9.      דאוד ג'ורג' - טכנולוג רפואי

10.  מלי גיל - קלינאי תקשורת

11.  גלפנד תמר - קלינאי תקשורת

 

ג.          מזכירות המקצוע

 

טכנולוגים רפואיים

1.      כהן דגנית

2.      טפרה אסתר

3.      טגיה אבי

4.      שלאבי מואנס

5.      שוורץ רונית

6.      מגד עודד

7.      שטרית מיכל

 

דיאטנים-

1.      רקפת מרכוס

2.      אודית דנינו

 

ריפוי בעיסוק

1.      רבקה כרמל

2.      רבינוביץ אירנה

3.      חיים ליטבסקי דורית

 

קלינאי תקשורת

1.      מלי גיל

2.      גלפנד תמר

 

סייעות שיניים

1.      אסתר מאנה