דוחות ביקורת, שהכינה לשכת המבקר הפנימי, בשנים 1990-2015

 

שנת 2015

 • הסתדרות המעו"ף
 • איגוד עובדי המתכת, החשמל והאלקטרוניקה
 • מרחב חיפה
 • מרחב פתח תקווה
 • מרחב אילת
 • רכש בבית הוועד הפועל
 • המנהלת למרשם חברים וגבייה
 • אגף הרווחה וזכויות החבר
 • אגף הספורט
 • המכון לחקר תנועת העבודה ע"ש פנחס לבון
 • עמותת הפועל חיפה- הר הכרמל
 • דו"ח מעקב על מרחב ירושלים

 

שנת 2014

 • בטיחות וגיהות בהסתדרות העובדים החדשה
 • הכנסות והוצאות של הסיעות הפוליטיות בהסתדרות הכללית החדשה בשנים 2012-2013
 • מרחב תל אביב יפו
 • מרחב הנגב
 • מרחב נצרת
 • מרחב משולש דרומי
 • מכון אבשלום
 • תשלומים לספקים, נותני שירותים וזכאים

 

שנת 2013

 • איגוד עובדי התחבורה
 • האגף להתאגדות עובדים

שנת 2012

 • מחלקת כספים, פיקוח ובקרה באגף ארגון ומרחבים
 • קרן תנופה לצמיחה, להתנדבות ולחידוש הצמיחה במשק (מעקב)
 • נוכחות עובדים ונבחרים בוועד הפועל ובמרחבים (מעקב)
 • הסתדרות האקדמאים במדעי החברה והרוח (המח"ר) (מעקב)
 • סיעת הליכוד בהסתדרות החדשה

 

שנת 2011

 • עמותת ספורט במקומות עבודה אילת
 • עמותת ספורט במקומות עבודה במרחב חיפה והצפון
 • המכון היהודי-ערבי
 • החברה למרכזי תרבות וספורט (מעקב)
 • מרחב ירושלים
 • רשות ההסתדרות לצרכנות
 • איגוד המשפטנים (מעקב)

 

שנת 2010

 • עמותת המחלקה לספורט במקומות עבודה וספורט עממי הפועל מחוז תל-אביב
 • חברת "עם עובד"
 • הפועל - המחלקה לספורט במקומות עבודה - ירושלים
 • נוכחות עובדים ונבחרים בוועד הפועל ובמרחבים
 • ספורט במקומות עבודה - מחוז אשקלון (ע"ר)
 • עמותת המחלקה לספורט במקומות עבודה וספורט עממי הפועל מחוז באר-שבע
 • ספורט מקומות עבודה ברחובות הפועל מחוז רחובות (ע"ר)
 • ספורט במקומות עבודה - הפועל מרחב אשדוד
 • ביטולי יתרות של חייבים קרנות השתלמות באגף משק וכספים
 • הכנסות והוצאות של הסיעות הפוליטיות בהסתדרות הכללית החדשה, בשנים 2008 - 2009
 • עמותת ספורט הפועל - מחוז תיכון
 • העמותה לספורט עממי - מחוז השרון
 • חוסר בחלוקת שי לעובדי המרחבים
 • חטיבת הגמלאים האקדמאים
 • מרכז "הפועל" (מעקב)

 

שנת 2009

 • הסתדרות הנוער העובד והלומד
 • בחינת הבקרות בהתקשרות עם בית תכנת שכר
 • המכון הבינלאומי לסולידריות ולפיתוח מיסודה של הסתדרות העובדים הכללית החדשה
 • הסתדרות עובדי המדינה
 • הוועד הארצי של עובדי "אגד"
 • ועד עובדי "אגד" ירושלים
 • האיגוד הארצי לקציני הים (מעקב)
 • ארגון עובדי צה"ל (מעקב)
 • ועדי העובדים של ההסתדרות (מעקב)
 • הסתדרות האחיות והאחים בישראל (מעקב)

 

שנת 2008

• ביקורת פתע בקופה באגף משק וכספים
• תנופה לצמיחה להתנדבות ולחידוש הצמיחה במשק
• הסתדרות עובדי המלונאות, אירוח ותיירות, כימיה, חקלאות, שמירה ואבטחה, ניקיון וסיעוד
• הכנסות והוצאות הסיעות הפוליטיות בהסתדרות הכללית החדשה בשנים 2004 - 2006
• מרכז "הפועל"
• מערך הטלפונים בהסתדרות
• הסתדרות האקדמאים במדעי החברה והרוח (המח"ר)
• קופת ועד עובדי "אגד" דרום
• החברה למרכזי תרבות וספורט לעובד ומשפחתו בע"מ
• מחלקת שכר באגף משק וכספים (מעקב)
• קליטת מערכת השכר הממוחשבת החדשה והטמעתה במחלקת שכר (מעקב)
• סקר סיכונים במערך טכנולוגיות המידע של ההסתדרות הכללית (מעקב)

 

שנת 2007

• מרחב כינרת
• מרחב עמקים
• מרחב עמקים צפוני
• מרחב כרמיאל
• מרחב גליל עליון
• מרחב מרכז הגליל
• מרחב גבעתיים ויישובי בקעת-אונו
• מרחב רמת-גן בני-ברק
• מרחב תל-אביב-יפו
• מרחב ירושלים
• מרחב משולשים
• מרחב גליל מערבי
• מרחב אשקלון
• מרחב גליל מרכזי
• מרחב חולון
• מרחב-משנה תמרה
• מרחב שומרון
• מרחב אשדוד
• מרחב השפלה
• מרחב נתניה
• מרחב בת-ים
• מרחב חיפה
• איגוד העובדים הסוציאליים בישראל
• מרחב נצרת
• מרחב הנגב
• מרחב ראשון-לציון
• מרחב רחובות
• הסתדרות ההנדסאים והטכנאים בישראל
• מרחבי ההסתדרות - דוח מסכם
• מרחב השרון
• מרחב אילת
• ועד עובדי הוועד הפועל ומוסדותיו
• הוועד הארצי של עובדי מועצת הפועלים במרחבים
• ועד עובדי מרחב תל-אביב-יפו
• ועד עובדי מרחב ירושלים
• ועד עובדי מרחב חיפה
• תואר במשפטים - עובד בהסתדרות המעו"ף
• תלונה אנונימית - דירה במרחב חיפה
• עמותת המתכת - מרחב חיפה

שנת 2006

 


• עמותת הספורט במקומות עבודה במרחב חיפה והצפון
• העסקת עובדים תפעוליים ומתנדבים במרחבים
• האיגוד הארצי של עובדי הדפוס, תקשורת, אמנים, אנרגיה ומורי דרך
• הסתדרות עובדי בניין ועץ
• מרחב נגב מרכזי
• מרחב פתח-תקווה
• המחלקה לקשרים בינלאומיים
• הלוואות לעובדי חברת "משאויר" מקרן השביתה המרכזית
• קליטת מערכת שכר ממוחשבת חדשה והטמעתה במחלקת שכר
• בדיקת תלונה על עובד בהסתדרות המעוף
• סקר סיכונים במערך טכנולוגיית המידע של ההסתדרות
• המִנהלת לצירוף חברים, מרשם וגבייה (דוח מעקב)
• המִנהלת לתקשורת ושיווק (דוח מעקב)
• הסתדרות הגמלאים במרחב תל-אביב-יפו (דוח מעקב)

 


שנת 2005

 
• ארגון עובדי צה"ל
• קובץ הנהלים בארגון
• המכון הבינלאומי לסולידריות ולפיתוח מיסודה של ההסתדרות
• מחלקות הלוגיסטיקה באגף למנהל (דוח מעקב)
• אנטנות לטלפונים סלולריים (דוח מעקב)
• קרן השתלמות רוקחים (דוח מעקב)
• הסתדרות עובדי המתכת, החשמל והאלקטרוניקה (דוח מעקב)
• מחלקת ספקים באגף משק וכספים (דוח מעקב)
• הלשכה המשפטית שבאגף לאיגוד מקצועי (דוח מעקב)
• הסתדרות עובדי המזון והפרמצבטיקה (דוח מעקב)
• מכון אבשלום (דוח מעקב)
• המחלקה לבקרה והדרכת ועדי עובדים באגף ארגון ומרחבים (דוח מעקב)
• יחידת ההדרכה באגף ארגון ומרחבים (דוח מעקב)
• חדר מצב באגף לאיגוד מקצועי (דוח מעקב)


שנת 2004

• תיק עובדי התחבורה באגף לאיגוד מקצועי
• הסתדרות האחיות והאחים בישראל
• הסתדרות הגמלאים במרחב תל-אביב-יפו
• המִנהלת לתקשורת ושיווק
• המִנהלת לצירוף חברים, מרשם וגבייה
• הכנסות והוצאות של הסיעות הפוליטיות בהסתדרות
• עובדים בהסתדרות לפי הסכם מיוחד
• עמותת מטה מאבק הנכים בישראל
• מחלקת שכר באגף משק וכספים
• ועד עובדי עיריית ראשון-לציון
• חברת "הכלל" בע"מ חדרה (דוח מעקב)
• מפעל פועלי פתח-תקווה בע"מ (דוח מעקב)
• חברת הציבור בכפר-סבא בע"מ (נדל"ן) בע"מ (דוח מעקב)
• "עמלנו" חברת נכסי הפועלים ברמת-גן בע"מ (דוח מעקב)
• חברת נכסי הציבור ברחובות בע"מ (דוח מעקב)
• חברת "בצר" בע"מ (דוח מעקב)
• חברת נכסי ההסתדרות (נדל"ן) בע"מ (דוח מעקב)

 

שנת 2003

• מרחב בת-ים - "הפועל" בת-ים - קשרי גומלין
• הכנסות והוצאות לשנים 2000 - 2001 במרחב אילת
• רשות ההסתדרות לצרכנות
• גמול השתלמות בדירוג המנהלי הסתדרות הפקידים - עובדי המנהל והשירותים
• הסתדרות עובדי המדינה - גמול השתלמות בדירוג האחיד
• המחלקה לייעוץ לפרט
• המחלקה לייעוץ משפטי
• היבטי העסקה ותנאי שירות של עובדת בנציבות כוח אדם
• סדרי אבטחת שיקים יוצאים בוועד הפועל
• חוסן מערך הגישה של ההסתדרות לאינטרנט
• ניהול צי הרכב בהסתדרות (דוח מעקב)
• איגוד המשפטנים (דוח מעקב)
• חברת נכסי ההסתדרות (נדל"ן) בע"מ

 

שנת 2002

• מדור אפסנאות ויחידות הלוגיסטיקה באגף למִנהל ומשאבי אנוש
• מכון אבשלום
• איגוד המשפטנים
• הסתדרות עובדי המזון והפרמצבטיקה
• הכנסות והוצאות לשנים 2000-2001 באגף הרווחה וזכויות החבר
• יחידת ההדרכה באגף ארגון ומרחבים
• המחלקה לבקרה והדרכת ועדי עובדים שבאגף ארגון ומרחבים
• "עמלנו" חברה בעלת נכסי הפועלים ברמת-גן בע"מ
• חדר מצב באגף לאיגוד מקצועי
• הניהול הכספי של המחלקה למזרח ירושלים במרחב ירושלים
• חשבות אגף משק וכספים
• ועד העובדים במועצה המקומית בית ג'אן
• חברת נכסי הציבור ברחובות בע"מ
• הכנסות והוצאות לשנים 2000-2001 במרחב חולון
• הכנסות והוצאות לשנים 2000-2001 במרחב מרכז הגליל
• מערך אבטחת המידע בהסתדרות (דוח מעקב)


שנת 2001

• ניהול צי הרכב בהסתדרות הכללית החדשה
• חברת רכוש פועלי רעננה בע"מ
• הסתדרות עובדי המתכת, החשמל והאלקטרוניקה
• הכנסות והוצאות לשנים 1999-2000 במרחב ראשון-לציון
• הכנסות והוצאות לשנים 1999-2000 במרחב הנגב
• המחלקה לארגון העצמאים באגף לאיגוד מקצועי
• מפעל פועלי פתח-תקווה בע"מ
• הכנסות והוצאות לשנים 1999-2000 במרחב רחובות
• הכנסות והוצאות לשנים 1999-2000 במרחב חיפה
• חברת הציבור בכפר-סבא בע"מ
• הכנסות והוצאות לשנים 1999-2000 במרחב נצרת
• חברת הכלל בע"מ בחדרה
• מרכז "הפועל" הכנסות והוצאות בשנים 1999-2000
• הלשכה המשפטית שבאגף לאיגוד מקצועי
• חברת בצר בע"מ
• קרן השתלמות רוקחים
• אנטנות לטלפונים סלולריים במתחם הוועד הפועל
• דיווחי נוכחות של עובדת בנציבות כוח אדם
• תיק חברות כוח אדם באגף לדמוקרטיה תעשייתית וחברות כוח אדם
• מערך הטלפונים הסלולריים בהסתדרות (דוח מעקב)

 

 

שנת 2000

• מרחב גבעתיים ויישובי בקעת-אונו
• מרחב מרכז הגליל
• מרחב נצרת
• מרחב רמת-גן בני-ברק
• הקופה באגף משק וכספים
• מרחב שומרון
• מרחב משולש צפוני
• מרחב משולש דרומי
• מרחב גליל מערבי
• תקצוב ומימון הסיעות הפוליטיות בהסתדרות הכללית החדשה
• מרחב גליל מרכזי
• מרחב חיפה
• הסתדרות הביוכימאים והמיקרוביולוגים בישראל
• הסתדרות הנוער העובד והלומד - מערכי כוח אדם וכספים
• המחלקה לדמוקרטיה תעשייתית באגף לאיגוד מקצועי
• מחלקת הנהלת החשבונות באגף משק וכספים
• מרחב ירושלים
• מרחב תל-אביב-יפו
• מערך אבטחת המידע בהסתדרות
• המחלקה לאישה העובדת באגף לאיגוד מקצועי
• המערך לקליטה ועיבוד נתוני נוכחות של עובדים ונבחרים (דוח מעקב)


שנת 1999

• האיגוד הארצי לקציני הים
• הסבת מערכות גבייה ומרשם חברים
• מרחב פתח-תקווה
• החברה למרכזי תרבות וספורט לעובד ומשפחתו בע"מ
• מרחב רחובות
• מרחב אשקלון
• הטיפול ביצירות האמנות בבית ההסתדרות ומוסדותיה
• מחלקת כוח אדם ומחלקת תקציבים ופיקוח של האגף לארגון ומרחבים
• מרחב גליל עליון
• ועד עובדי עיריית רמלה
• מועצת פועלי בת-ים
• מרחב נגב מרכזי
• מרחב כנרת
• מרחב העמקים
• מרחב חולון
• מרחב אילת
• מרחב השפלה
• מרחב עמקים צפוני
• מרחב אשדוד
• מועדון תל-אור במרחב ירושלים
• מרחב נתניה
• מרחב השרון
• מרחב בת-ים
• מרחב הנגב
• מרחב כרמיאל
• מרחב ראשון-לציון
• הסתדרות הפקידים, עובדי המִנהל והשירותים (דוח מעקב)

 


שנת 1997-1998

• מועדון מופת ראשון-לציון
• מועצת פועלי רמת-גן
• הסתדרות הפקידים, עובדי המִנהל והשירותים
• מדור שכר בהסתדרות
• המערך לקליטה ועיבוד נתוני נוכחות של עובדים ונבחרים
• מערך הטלפונים הסלולריים בוועד הפועל
• ביצוע הרפורמה במרחבי ההסתדרות
• ההיערכות לשנת 2000 (Y2K) של מערכות המידע בהסתדרות הכללית
• קרן השביתה המרכזית (דוח מעקב)


שנת 1996

• מתחם "זלמן ארן"
• הליך מכירת רכב צמוד / אישור וביצוע תשלומי אחזקת רכב
• מערך התרומות מחו"ל להסתדרות הכללית ולמוסדותיה
• המחלקה לחינוך והשכלה באגף לחינוך, השכלה וספורט
• המִנהל למרשם חברים באגף מטה ותכנון
• הסתדרות עובדי האירוח והמלונאות
• מועצת פועלים אזורית טבריה
• האיגוד הארצי לימאים "דירוגיים" בישראל
• גבייה פרטנית של דמי חבר ודמי טיפול מקצועי
• גבייה מרוכזת של דמי חבר ודמי טיפול מקצועי
• יתרות חופשה שנתית ויתרות חופשת מחלה בוועד הפועל (דוח מעקב)
• הסתדרות עובדי המדינה (דוח מעקב)

 

שנת 1995

• חובות מפלגת העבודה למפעלי חינוך ותרבות בע"מ*
• המשרד הכללי באגף למִנהל, הדרכה ומשאבי אנוש
• מכון לחקר תנועת העבודה על-שם פנחס לבון
• חובות העבר של הפועל תל-אביב - כדורסל
• הסתדרות עובדי הטכסטיל, ההלבשה והעור
• מרכז סיוע לעובד
• מועצת פועלי מרכז הגליל
• הסתדרות עובדי המדינה
• מדור י.ב.מ. ביחידה למידע ומחשוב
• המחלקה לשכונות ופיתוח קהילתי באגף לרווחה וזכויות החבר
• קרן המלגות לסטודנטים
• מערכת התשלומים לספקים ונותני שירות באגף לכספים ומשק (דוח מעקב)
• קרן תנופה לצמיחה (דוח מעקב)

 

שנת 1994

• המחלקה לנוער באגף לחברה, קהילה וספורט
• מדור למחשבים אישיים ביחידה למידע ומחשוב
• פנסיה מוקדמת לנבחרים בוועד הפועל ובמועצות פועלים
• קופת הוועד הפועל
• הוצאות נציגויות ההסתדרות בחו"ל
• הרשות לתרבות במושבים באגף לחינוך ותרבות
• קרן תנופה לצמיחה
• מערך הייעוץ המשפטי בוועד הפועל
• היחידה הארצית לשילוב אזורי באגף לארגון ומועצות פועלים
• יתרות חופשה שנתית וחופשת מחלה בוועד הפועל
• קרן השביתה המרכזית
• מרכז פעולות ההסתדרות בבית ברל
• ברית פיקוח לקואופרציה של הפועלים והפלחים הערביים בע"מ
• מערכת המעקב התקציבי ביחידה למידע ומחשוב
• עמותת אלמ"ג - אגודה למען הגבר
• התאחדות הסטודנטים בבתי ספר ללימודים טכניים הנדסאים בישראל (דוח מעקב)
• ועדת הרכב העליונה באגף למִנהל, הדרכה ומשאבי אנוש (דוח מעקב)
• המדור להוצאות אישיות באגף למשק וכספים (דוח מעקב)
• הסתדרות ההנדסאים והטכנאים בישראל (דוח מעקב)


שנת 1993

• התאחדות הסטודנטים בבתי ספר ללימודים טכניים והנדסאים בישראל
• המחלקה לאיכות הסביבה באגף הרשות להגנת הצרכן ואיכות הסביבה
• מבנה ותפקוד מדור האפסנאות בוועד הפועל
• השתתפות בתשלום פיצויי פרישה לעובדי מרכז "הפועל"
• המחלקה לבחירות בוועד הפועל של ההסתדרות
• הסתדרות הנוער העובד והלומד - ניתוח דוח כספי ליום 31.12.1991
• הלוואות מקרן תעסוקה במחלקה לקליטה ופיתוח באגף לארגון ומועצות פועלים
• התאחדות עולי רומניה - פעילות כספית 1.1.1992 - 31.5.1993
• מערכת התשלומים לספקים ונותני שירות בחשבות אגף הגזברות
• המחלקה לתרבות וחברה גמלאים באגף לתרבות וחינוך
• המחלקה לבטיחות, גיהות ואיכות חיים בעבודה באגף לאיגוד מקצועי
• רשתות תקשורת ביחידה למידע ומחשוב
• מערכת לקליטה ועיבוד של נתוני נוכחות (BIT TIME ) ביחידה למידע ומחשוב
• הסתדרות עובדי המזון והפרמצבטיקה באגף לאיגוד מקצועי
• יתרות חופשה שנתית לעובדי מועצות הפועלים (דוח מעקב)
• "אוהלו" - מפעל לזכרו של ברל כצנלסון ז"ל (דוח מעקב)
• המכון על-שם חיים אבשלום (דוח מעקב)
• המחלקה לוועדות ערעורים באגף לביטחון סוציאלי (דוח מעקב)
• מכללת חברת העובדים על-שם יעקב לוינסון - בית ברל (דוח מעקב)


שנת 1992

• הרשות המרכזית לחינוך רעיוני - המכון לחינוך רעיוני
• ועדת הרכב העליונה באגף למִנהל וכוח אדם
• המכון על-שם חיים אבשלום
• תהליך קבלת עובדים חדשים וסיום עבודה של עובדים
• ספרי בע"מ - תזרים מזומנים
• מכללת חברת העובדים על-שם יעקב לוינסון - בית ברל
• המחלקה לוועדות ערעורים באגף לביטחון סוציאלי
• תהליכי התיעוד ויישום בקרות ביחידה למידע ומחשוב בוועד הפועל
• "אוהלו" - מפעל לזכרו של ברל כצנלסון ז"ל
• המכון למזרח ומרכז אירופה - מיסודה של ההסתדרות הכללית
• הנהלת החשבונות הראשית בגזברות הוועד הפועל
• ניהול מלאי ואינוונטר בתאטרון בית לסין
• המחלקה למועצות ייצור באגף לדמוקרטיה תעשייתית
• המדור להוצאות אישיות - אגף הגזברות
• האיגוד הארצי של הפועלים החקלאים השכירים
• הסתדרות ההנדסאים והטכנאים בישראל
• המחלקה לסטודנטים באגף לצעירים, נוער, סטודנטים וספורט
• הנהלת החשבונות הראשית של מפעלי תרבות וחינוך בע"מ (דוח מעקב)
• יתרות חופשה שנתית לעובדי מועצות פועלים (דוח מעקב)


שנת 1991

• נסיעות בתפקיד באמצעות כרטיסיות "דן"
• ניתוח הוצאות המחלקה לבנייה ונכסים בין השנים 1987 - 1990
• המחלקה לרציפות זכויות הפנסיה באגף לביטחון סוציאלי בוועד הפועל של ההסתדרות
• התאחדות עולי רומניה בישראל - הכנסות והוצאות לשנת 1990
• ניתוח ובדיקת מאזן "מסרים" - פרסום ויחסי ציבור בע"מ ליום 31.12.1990
• מחשוב מדור האפסנאות בוועד הפועל
• דוחות כספיים של מועצת פועלי תל-אביב-יפו ליום 31.3.1989
• ניתוח ובדיקת הדוחות הכספיים של מועדון הכדורגל הפועל תל-אביב (1990) ליום 31.12.1989
• איגוד העובדים הסוציאליים
• הסתדרות הגמלאים - הכנסות והוצאות לשנת 1990
• החטיבה הפארה-רפואית באגף לאיגוד מקצועי
• החברה למרכזי תרבות וספורט לעובד ולמשפחתו בע"מ
• המחלקה לשיתוף עובדים באגף לדמוקרטיה תעשייתית
• ביקורת פתע בקופת הוועד הפועל
• סניפי הרשות להגנת הצרכן ואיכות הסביבה
• מדור האפסנאות בוועד הפועל (דוח מעקב)
• יתרות חופשה שנתית לעובדי מועצות הפועלים (דוח מעקב)

 

שנת 1990

• הכנסות והוצאות במכון לבון וארכיון העבודה לשנת 1988
• ביקורת פתע בקופת הוועד הפועל
• הכנסות והוצאות במכון היהודי-ערבי לשנת 1988
• ניתוח הוצאות המחלקה לבנייה ונכסים בשנים 1987 - 1989
• מערך הייעוץ המשפטי בוועד הפועל
• מועצת פועלי תל-אביב-יפו - ניתוח המאזן ליום 31.12.1988
• בדיקת אירוע "רפסודיה על המים" במסגרת חגיגות ה-40 למדינה
• מדור האפסנאות בוועד הפועל
• תקנים ומצבת כוח אדם במועצת פועלי חיפה
• המחלקה לחינוך במרכז לתרבות וחינוך
• צריכת דלק באמצעות כרטיסי אשראי
• קרן חיסכון רכב
• הסתדרות עובדי המתכת, חשמל ואלקטרוניקה (דוח מעקב)
• עבודת ועדת המכרזים (של הוועד הפועל) ומסירת עבודות לספקים וקבלנים (דוח מעקב)
• ביקורת ענ"א ביחידה למידע ומחשוב בוועד הפועל (דוח מעקב)