איגוד העובדים הסוציאליים

ענבל חרמוני, יו"ר איגוד העובדים הסוציאליים

איגוד העובדים הסוציאליים מאגד בתוכו את העובדים סוציאליים העובדים בתחומים השונים של העבודה הסוציאלית. כגון- שיקום, בריאות, בריאות הנפש, משפחה, ילדים בסיכון ועוד. מרבית העובדים הסוציאליים חברי האיגוד עובדים ברשויות המקומיות, משרדי ממשלה שונים (בעיקר רווחה ובריאות) ובעמותות. האיגוד הוא גם העמותה המקצועית (פרופסיה) של העובדים הסוציאליים. תפקיד זה מעוגן בחוק העובדים הסוציאליים והוא מקיים וועדות אתיקה ומדיניות חברתית.

 

ענבל חרמוני, יו"ר איגוד העובדים הסוציאלייםענבל חרמוני, יו"ר איגוד העובדים הסוציאליים