אגודת תעשייה - מרחב ירושלים

אגודה זו נחשבת לגדולה בהיקף מספר עובדיה המפוזרים בעשרות מקומות עבודה מהסקטור הפרטי בפירוט הבא:

תעשייה, מלונאות, תחבורה, שמירה ואבטחה, פרמצפטיקה, חברות סלולר, הייטק, סיעוד, ניקיון ואירוח

מרכז האגודה – דודו מור יוסף   

טל': 02-6207245

מזכירת האגודה – יהודית פרקש

טל':   02-6207280                

פקס:  026207230

מזכירי האג"מ

עו"ד קרן קנפו - 02-6207203
עו"ד גלית עדיקא - 02-6207236
עו"ד רותם כץ בראשי - 02-6207287

דורון אדר - 02-6207217
איליה סוקולוב, מזכיר חטיבה ארצית באיגוד שמירה, ניקיון וטיפול סיעודי – 02-6207281