לאיזה מרחב אני שייך?
עמוד הבית    אגפים    המחלקה לקשרים בינלאומיים
המחלקה לקשרים בינלאומיים

אביטל שפירא – מנהלת המחלקה לקשרים בינלאומיים

                    avitals@histadrut.org.il

המחלקה לקשרים בינלאומיים אמונה על כל פעילותה הבינלאומית של ההסתדרות בארץ ובחו"ל.  

פעילותה הענפה של המחלקה באה לידי ביטוי בחיזוק קשרים, בשיתופי פעולה, הסכמים ופרויקטים משותפים בין ההסתדרות לבין ארגונים, איגודים וגופים בארץ ובעולם.

 2_332
 TUFI'S Roger Lyons, Doreen gerson and Steve

Scott with Ofer Eini and Nawaf Massalha

פעילות המחלקה

  • חיזוק הקשרים עם קונפדרציות של איגודים מקצועיים ברחבי העולם: חיזוק הקשרים עם קונפדרציות של איגודים מקצועיים ברחבי העולם והאיגודים המקצועיים המסונפים להם, ארגון הגג של כל קונפדרציות האיגודים המקצועיים העולמיים החופשיים (ITUC) והארגון האזורי (ITUC-AP) בהם מכהן יו"ר ההסתדרות עופר עיני כחבר הנהגה בכיר במועצה הכללית ובועדת האקזקוטיבה. ההסתדרות מעודדת את האיגודים החברים בה להיות חברים בפדרציות הגלובאליות המאגדות עובדים מכל רחבי העולם. קשרים אלה כוללים ביקורים הדדיים של משלחות, שליחת נציגים לועידות, קונגרסים, ישיבות אקזקוטיבה וסמינרים מקצועיים, תכנון פרויקטים משותפים והעברת אינפורמציה על ההסתדרות, ארגונים ותנועות השייכים לה והאיגודים המקצועיים.

  • קשרים עם שגרירויות זרות בישראל, צה"ל ומשרדי ממשלה המשיקים לפעילות הבינלאומית של ההסתדרות. לרבות-  משרד החוץ והתמ"ת.

  • קשרים עם ארגונים לא ממשלתיים בישראל ובעולם וארגון האו"ם (באמצעות ארגון העבודה העולמי-ILO). ראוי לציון בהקשר זה שיתוף הפעולה עם קרן אברט (קרן גרמנית שנוסדה ע"י האיגודים המקצועיים הגרמנים) וההסתדרות שמאפשרת קשרי עבודה בין האיגודים המקצועיים הגרמנים ועמיתיהם הישראלים, תוך התמקדות בהידוק הקשרים בין חברי הסתדרות צעירים, מועצות פועלים, איגודים מקצועיים וסיוע בועידות וקורסים שונים של ההסתדרות ומוסדותיה.

 1_338
 חתימת הסכם שת"פ בין ההסתדרות ל-PGFTU בחסות ITUC. בתמונה (מימין לשמאל): עופר עיני-יו"ר ההסתדרות, גאי ריידר-מזכ"ל ITUC ושאהר סעד-מזכ"ל PGFTU

  • דברור ההסתדרות מול אמצעי תקשורת בחו"ל ובישראל (דוברי השפה האנגלית)

  • יצירת קשר עם האיגודים המקצועיים הפלסטינים (PGFTU):

מאז הסכמי אוסלו, ב- 1993, שמה לה ההסתדרות כמטרה לקיים שיתוף פעולה עם האיגודים המקצועיים הערבים בכלל, והאיגודים המקצועיים הפלסטינים, בפרט.

בעקבות הסכם אוסלו בין ממשלת ישראל והרשות הפלסטינית החליטה ההסתדרות ליצור קשרים ולשתף פעולה עם האיגודים המקצועיים הפלסטינים ה-PGFTU.

ההסתדרות חתומה על הסכם מסגרת עם ה- PGFTU שנחתם ב 5.3.95. זהו הסכם כספי בעיקרו. עפ"י ההסכם התחייבה ההסתדרות להעביר ל-PGFTU  מחצית מדמי הטיפול המעוברים להסתדרות ע"י לשכת התעסוקה בגין עבודתם של פועלים פלסטינים.

  • הסכמים נוספים ושיתופי פעולה עם הפלשתינים:

  1. ההסכם לשיתוף פעולה משפטי בתאריך 20.2.97. הסכם זה נועד לעגן את פעילות עו"ד שמעמידה ההסתדרות להגנת הפועלים הפלסטינים העובדים בצורה חוקית במדינת ישראל.
  2. הסכם היסטורי בין ההסתדרות ל-PGFTU המסדיר את המחלוקות הכספיות בין הקונפדרציה של האיגודים הישראלים והפלשתינים:

 עם פרוץ האינתיפאדה נותקו קשרי העבודה בין ההסתדרות ל-PGFTU ובמקביל הפסיקה ההסתדרות להעביר את דמי החבר ולתת שירותים משפטיים. עם זאת, בכל שנות האינתיפאדה לא נותקו הקשרים וההסתדרות המשיכה לסייע בהשגת היתרי כניסה, בכפוף למגבלות הביטחוניות שהטיל צה"ל.

ההסתדרות דוגלת בסולידאריות, שלום ופיתרון סכסוכים לא רק במישור הישראלי, אלא גם במישור הבינלאומי. בשנת 2008, יו"ר ההסתדרות, עופר עיני מיקד את מלוא תשומת ליבו לפתור את הסכסוך הממושך הזה. ביום 24.6.08  ההסתדרות ו-PGFTU חתמו על הסכם היסטורי תחת חסות של ה- ITUC והעומד בראשה גיא ריידר, שהסדיר את כל המחלוקות הכספיות בין הקונפדרציה של האיגודים הישראלים והפלסטינים. ראוי להדגיש כי במשך 13 שנה לא הצליחו הסתדרות וה-PGFTU לפתור את המחלוקות הכספיות בגין תנאים פוליטיים קשיים. המחלוקת שנוצרה יצרה מתח בין שני הארגונים העיבה על היחסים ביניהם ועוררה אנטגוניזם רב שהופנה כלפי ההסתדרות ע"י ארגוני איגודים שונים ברחבי העולם.

זהו הסכם תקדימי שאין לו אח ורע בעולם. כזכור, על-פי הסכם זה, מעבירה ההסתדרות 50% מדמי החבר של עובדים פלסטינים חוקיים המועסקים ע"י מעסיקים ישראליים ל-PGFTU החל מיום חתימת אוסלו (13.9.1993).

ההסכם כולל: התחייבות הכספית שההסתדרות תשלם ל-PGFTU. שני הצדדים גם הסכימו על הסכום שכבר שולם ל-PGFTU. בנוסף, ההסתדרות התחייבה לעזור לעובדים פלסטינים שמועסקים ע"י מעסיקים ישראליים, לספק להם סיוע משפטי  ולעזור להם לשפר את תנאי עבודתם.

      3.   עתירת ההסתדרות ליישום חוקי העבודה הישראלים לעובדים פלסטינים העובדים בהתנחלויות. בית משפט העליון קיבל את העתירה ופסק שעובדים פלסטינים העובדים בהתנחלויות יקבלו את אותם הזכויות וההטבות הסוציאליות על פי חוק העבודה הישראלי ולא הירדני.

      4.   יתר על כן, בינואר 2008 נחתם הסכם פנסיה חובה בין המעסיקים הישראלים וההסתדרות. הצלחת ההסתדרות ליישם את חוקה עבודה הישראלי לעובדים פלסטינים בהתנחלויות מאפשרת לעובדים פלסטינים שאינם תחת ההסכם הקיבוצי להיות בעלי פנסיה.

      5.    'קו מענה חירום' לחברי איגוד התחבורה הפלשתיני במחסומים: פרויקט  משותף בין איגוד עובדי התחבורה הישראלי לאיגוד עובדי התחבורה הפלסטיני. הפרויקט מתבצע עם נציגים בכירים ממתאם פעולות הממשלה בשטחים, PGFTU- איגוד עובדי התחבורה הפלסטיני והפדרציה העולמית של עובדי התחבורה (ITF). במסגרת הפרויקט יוקם 'קו מענה חירום' לחברי איגוד התחבורה הפלסטיני במחסומים. התוכנית, במהותה היא להקים 'קו מענה חירום', בו הנהגים חברי איגוד התחבורה הפלסטיני בשטחי הרשות שצריכים לצאת לעבודה ולחצות מחסומים יתקשרו לקו מענה החירום ובו יקבלו עזרה ישירה מאיש קשר ממתאם פעולות הממשלה בשטחים. שיתוף הפעולה ייתן מענה לתלונות במחסומים של חברי איגוד התחבורה הפלסטיני וישפר את תנאי חייהם בשטחי הרשות הפלסטינית.

שיתוף פעולה עם המכון היהודי-ערבי והמכון הבינלאומי של ההסתדרות: שיתוף פעולה עם המכון היהודי-ערבי והמכון הבינלאומי של ההסתדרות. לדוגמא עריכת פרויקט משותף שכותרתו "שפה משותפת". הפרויקט נועד לבני נוער יהודים וערבים ונערך בבית ברל, שליחת משלחות של איגודים מקצועיים לערוך קורסים במכון הבינלאומי, עזרה במתן הרצאות ופגישות למשתלמים של המכון הבינלאומי.
פרסומי האגף:
Histadrut Resolution: Peace and Co -operation
Proposed resolution to the Histadrut leadership on the issue of migrant workers
קישורים:
Boycotts and Israel
Miliband on boycotts
German trade union head backs histadrut
איגודים גרמנים תומכים בהסתדרות נגד חרמות אנטי ישראליים
התנגדות בעולם לחרם נגד ישראל
Histadrut Press Release on the Flotilla
Histadrut - Gaza Statement
Employment Service Employees Will Receive a Grant of Approximately NIS 4,800 (equivalent to US$1,237)
The Histadrut signed an Agreement for Firefighters on July 29, 2010
Finalized labor laws legislation which were initiated by the Histadrut in the framework of the Economic Package Deal
Histadrut initiatives which have passed within the framework of the Law of Arrangements and Budget
אודות  הטבות לחברים  מוסדות ההסתדרות  חדשות  פעילות ההסתדרות  הקו החם  מפת אתר