לאיזה מרחב אני שייך?
עמוד הבית    חדשות    עוד הישג תקדימי להסתדרות בנושא חופש ההתארגנות: עובדי "מחסני חשמל " יוכלו להתארגן בנפרד מקבוצת האם "אלקטרה מוצרי צריכה"
עוד הישג תקדימי להסתדרות בנושא חופש ההתארגנות: עובדי "מחסני חשמל " יוכלו להתארגן בנפרד מקבוצת האם "אלקטרה מוצרי צריכה"


15-01-2013

המשמעות: עובדים המועסקים בחברות גדולות, שלהן אף חברות בנות, יוכלו להתארגן הרבה יותר בקלות

 

עוד ניצחון לחופש ההתארגנות: ביה"ד הארצי לעבודה בירושלים קיבל היום את עמדת ההסתדרות וקבע, באופן תקדימי, כי יש להחשיב את חברת "מחסני חשמל" כיחידת מיקוח נפרדת, במנותק מחברת האם "אלקטרה מוצרי צריכה", לצורך התארגנות עובדים ראשונית. מדובר בעוד הישג יוצא דופן להסתדרות בתחום זכות ההתארגנות, לאחר פס"ד שנתן ביה"ד לפני כשבועיים בעניין "פלאפון", האוסר על המעסיק להתערב או להביע דעה בהתארגנות ראשונית.

את ההסתדרות ייצגו הלשכה המשפטית של האגף לאיגוד מקצועי, בראשות עו"ד מיה פרי-אלתרמן, ועו"ד שי תקן ממשרד פישר בכר ושות'.

משמעות ההחלטה הינה שעובדים בחברות ענק יוכלו עתה להתאגד ביתר קלות. הם לא יצטרכו לצרף שליש מהעובדים בכל הקבוצה (כמו אלקטרה מוצרי צריכה) לארגון העובדים, אלא יוכלו להסתפק החתמת קבוצה קטנה יותר של עובדים- שליש מהעובדים בחברת הבת (כמו מחסני חשמל).

יו"ר האגף לאיגוד מקצועי, אבי ניסנקורן, אמר היום כי "פס"ד התקדימי בנושא "מחסני חשמל", המצטרף לפס"ד התקדימי שניתן לפני כשבועיים בעניין "פלאפון", הוא עוד צעד חשוב מאוד שיאפשר לעובדים לממש את זכותם להתאגד ביתר קלות, ללא קושי מיותר מצד המעסיק".

פרשת עובדי "מחסני חשמל" החלה לפני כשנתיים. עובדי הרשת, כ - 700 במספר, התאגדו בהסתדרות לאחר שהחתימו יותר משליש מהעובדים על טפסי הצטרפות לארגון. ההסתדרות ביקשה מההנהלה להכיר בה כארגון יציג של העובדים ברשת אולם ההנהלה סירבה. בין יתר טענה ההנהלה כי מספר העובדים שהוחתמו אינו מהווה שליש, משום ש"מחסני חשמל" הינה חברת בת של חברת הענק "אלקטרה מוצרי צריכה", שבה מועסקים הרבה יותר מ- 700 עובדים.

ההסתדרות פנתה לביה"ד האזורי לעבודה בבקשה שיכיר בה כארגון יציג. אולם ביה"ד האזורי דחה את טענת ההסתדרות וקבע כי חלה על ההסתדרות החובה להחתים לפחות שליש מהעובדים ב"אלקטרה מוצרי צריכה" ולא להסתפק בהחתמת שליש מעובדי "מחסני חשמל", המהווה חברה קטנה יותר מבחינת מצבת העובדים.

ההסתדרות ערערה על ההחלטה לביה"ד הארצי. היום, כאמור קיבל ביה"ד הארצי, בראשות השופטת ורדה וירט-ליבנה, את טענת ההסתדרות. ביה"ד קבע כי לצורך התארגנות ראשונית, ורק לצורך זה בלבד, יש לראות ב"מחסני חשמל" יחידה נפרדת מ"אלקטרה מוצרי צריכה".

השופטת וירט-ליבנה קבעה כי "נוכח מהלכי ההתארגנות הראשונית ברשת "מחסני חשמל", גובר משקלם של זכות העובדים להתארגנות ושל האינטרסים המשותפים שלהם, על פני האינטרס הניהולי-ארגוני של המשיבה (אלקטרה מוצרי צריכה- א.מ)". וירט-ליבנה אף מוסיפה כי ההחלטה תעודד עובדים נוספים ברשת "אלקטרה מוצרי צריכה" להתאגד. "השיח הקיבוצי בין הצדדים יניב פרי לטובת העובדים והמעסיקה כאחת", מסכמת וירט-ליבנה.

יש לציין כי בהסתדרות מחכים לפס"ד נוסף שאמור להתקבל בימים הקרובים בעניין התארגנות עובדי רשת "מחסני חשמל". המדובר בתביעה שהגישה ההסתדרות, בזמן מהלך ההתארגנות, על-סך של מיליוני שקלים נגד מנהלים בחברה שפגעו בזכות ההתארגנות של עובדים והפעילו עליהם לחצים.אודות  הטבות לחברים  מוסדות ההסתדרות  חדשות  פעילות ההסתדרות  הקו החם  מפת אתר