לאיזה מרחב אני שייך?
עמוד הבית    חדשות    נחתם הסכם קיבוצי ב"אגד היסעים"
נחתם הסכם קיבוצי ב"אגד היסעים"


29-05-2012

מדובר בהסכם הקיבוצי הראשון בענף ההיסעים המיוחדים, שמבטיח עבודה קבועה וביטחון תעסוקתי לכ-300 נהגים


הסכם קיבוצי ראשון, המסדיר את העסקתם של מאות נהגים בענף ההיסעים המיוחדים, נחתם בין חברת "אגד היסעים", שהיא חברה-בת בבעלות מלאה של "אגד", ובין איגוד התחבורה בהסתדרות, זאת לאחר שכ-300 נהגי החברה התאגדו בהסתדרות והקימו ועד.

ההסכם מבטיח עבודה קבועה למאות נהגי החברה לצד מנגנונים של שכר נאות, תנאים סוציאליים מלאים ואש"ל וכן קרן השתלמות לאחר תקופת העסקה מסוימת. במסגרת ההסכם נקבע מינימום תגמול חודשי בעבור 150 שעות עבודה, כאשר בשונה מהנהוג בענף "אגד היסעים" התחייבה על תשלום מלוא שעות העבודה בפועל ומענק מצוינות רבעוני. בעקבות החתימה על ההסכם הקיבוצי יקבל כל נהג המועסק בחברה מענק חתימה בסך 500 ש"ח.

אייל יחיאל, מנכ"ל "אגד היסעים" מציין, כי ההסכם שנחתם מעמיק את המחויבות ההדדית של החברה ועובדיה. לדבריו, בדעת החברה לקלוט בשנה הקרובה כ- 300 נהגים חדשים ועל פי תנאי ההסכם יעמוד השכר הבסיסי ב"אגד היסעים" על כ- 7,000 ש"ח ברוטו, לא כולל תשלום בגין שעות נוספות ומענקים.

אייל יחיאל קרא לממשלה להכריז על מקצוע הנהיגה באוטובוס כמקצוע מועדף לחיילים משוחררים, דבר שיאפשר לצעירים, יוצאי צבא, לרכוש מקצוע נדרש, ליהנות ממענק השחרור ומהשתתפות בעלות ההכשרה.

כבר כיום משתתפת "אגד היסעים" בעלות ההכשרה של כל נהג חדש המתקבל לעבודה בחברה, ובכלל זה רשיון נהיגה באוטובוס, בתנאי שהמועמדים הם מעל גיל 21 ובעלי רשיון נהיגה תקף מסוג כלשהו, וללא עבירות תנועה חמורות.

יו"ר איגוד עובדי התחבורה בהסתדרות, אבי אדרי, אומר "מדובר בצורת העסקה מאוד ייחודית שבה העובד נמצא מחוץ לבית לעיתים למספר ימים ולכן היה צריך לתת מענה להיבט זה. הסדרנו רשת בטחון תעסוקתית שזה תחום שהיה פרוץ לחלוטין בענף ובכך יצרנו ודאות כלכלית לכל עובד מידי חודש. אני קורא לכל העובדים בתחום ההסעות הפרטיות להתאגד ולהגיד להסכמים קיבוציים".

"אגד היסעים" היא החברה המובילה בישראל לביצוע הסעות מיוחדות, בעיקר בשירות התעשייה, מוסדות החינוך, מערכת הביטחון וחברות התיירות. החברה אינה נהנית מכל סובסידיה ממשלתית ופועלת בהפרדה מלאה מחברת האם. צי הרכב שלה מונה כיום כ- 300 אוטובוסים ובכוונתה לרכוש בשנה הקרובה כ- 100 אוטובסים נוספים.

 אודות  הטבות לחברים  מוסדות ההסתדרות  חדשות  פעילות ההסתדרות  הקו החם  מפת אתר