לאיזה מרחב אני שייך?
עמוד הבית    הסכם חדש ברשויות המקומיות
הסכם חדש ברשויות המקומיות

ההסתדרות חתמה על הסכם קיבוצי חדש מול משרד האוצר והמרכז לשלטון מקומי ונציגי שלוש הערים הגדולות. ההסכם מתקן הסכם קודם שנחתם ב-1999 ויצר עיוותים שגרמו לפגיעה בשכרם של עשרות אלפי עובדים ברמות השכר הנמוכות ברשויות המקומיות.

ייחודו של ההסכם הוא ששכרם של כ- 60 אלף עובדים החלשים המועסקים ברשויות המקומיות יעלה מאבטחת הכנסה לשכר מינימום ומעלה. כמו כן, ההסכם מאפשר לעובדים להתקדם במהלך תקופת עבודתם.

חתימת ההסכם מהווה צעד יוצא דופן שכן זו אחת הפעמים הבודדות בו דרשה ההסתדרות ממעסיק לפתוח הסכם קיבוצי שנחתם על-ידה כדי לשפר את תנאי השכר תוך תיקון העיוותים.

ההסכם החדש ימומן מעלות תוספת השכר בשיעור 5% לה זכאים עובדי הרשויות המקומיות מתוקף הסכם תוספת השכר במגזר הציבורי שנחתם באפריל 2008 .

 עיקרי  ההסכם:

   שכרם של כ- 60 אלף עובדים שמקבלים אבטחת הכנסה יעלה לשכר מינימום ומעלה :  על-פי ההסכם החדש יעלה שכרם של כ- 60 אלף עובדים, שמקבלים אבטחת הכנסה ומהווים 60% מכלל 100 אלף העובדים המועסקים ברשויות המקומיות והמועצות האזוריות, אל מעבר לשכר המינימום. זאת באמצעות הגדלת התוספת שאותה קיבלו עובדים ל- 1400 ₪ זאת לעומת תוספת של 714 ₪ שניתנה עד עתה כתוצאה מההסכם הישן. התוספת החדשה זו מביאה להעלאת רמת הכנסתם מאבטחת הכנסה לשכר מינימום ומעלה.משמעות השינוי בשכר היא שכל תוספת עתידית כגון: גמול לימודים, דרגה וכדומה תתווסף לשכר העובד ולא "תיבלע" בתוך התוספת הניתנת כהשלמת הכנסה. בנוסף ייהנו עובדים אלה בתוספת שכר חודשית מדורגת על-פי הדרגות בשיעור של עד 180 ₪ לחודש מעבר לשכר המינימום.

   ההסכם מאפשר לעובדים להתקדם במהלך תקופת עבודתם :  ההסכם החדש קובע תיקון להסכם הישן שעצר את קידומם של העובדים שהועסקו ברשויות המקומיות לפני 1999. ההסכם החדש מאפשר לעובדים אלה להתקדם פעמיים במהלך תקופת עבודתם לעומת פעם אחת בהסכם הקודם. התוספת הינה בשיעור של 10% לשכר בכל קידום.

 

לפרטים נוספים, ניתן להיכנס לאתר הסתדרות המעו"ף:        http://hmaof.co.il

 

 

 

אודות  הטבות לחברים  מוסדות ההסתדרות  חדשות  פעילות ההסתדרות  הקו החם  מפת אתר