לאיזה מרחב אני שייך?
עמוד הבית    צו הרחבה להסכם הקיבוצי בענף השמירה
צו הרחבה להסכם הקיבוצי בענף השמירה
 

שר התמ"ת, בנימין בן אליעזר חתם על צו הרחבה להסכם הקיבוצי בענף השמירה והאבטחה. הצו מרחיב, למעשה, את ההסכם שחתמה ההסתדרות בנובמבר 2008 עם ההסכם הארגון הארצי של מפעלי השמירה והאבטחה.

מדובר בהסכם שנחתם לאחר 36 שנה. ההסכם האחרון, וצו ההרחבה בעקבותיו, נחתמו בשנת 1972 ואיבדו חלק גדול מערכם עקב שינויים במשק. כך, למשל, נקובים חלק מהערכים בצו ההרחבה הישן בלירות והם איבדו למעשה את משמעותם. בהסתדרות אומרים כי צו ההרחבה מאפשר את תחילת יישום ההסכם לאחר שנקבע כי ההסכם יכנס לתוקפו רק מרגע הוצאת הצו.

תקדימי ההסתדרות:

 

  • השכר בענף יורכב משכר מינימום על פי החוק ועוד תוספת שכר של 2.5%: השכר בענף יורכב משכר מינימום על פי החוק ועוד תוספת של 2.5%. התוספת תינתן בהדרגה בשלוש פעימות: 0.5% מיד עם חתימת השר על צו ההרחבה וכניסת ההסכם לתוקף, 1% נוסף חצי שנה אחר-כך, ובתום שנה 1% נוסף. אולם תוספות אלה בצירוף שכר המינימום ע"פ חוק נחשבות בהסכם ל"שכר מינימום ענפי".

מדובר בתקדים ביחסי עבודה במשק שכן אחד מחוקי העבודה שהשיגה ההסתדרות במסגרת עסקת החבילה קובע כי תוספות שכר הם חלק משכר המינימום. הדבר פותח פתח לתבוע מעסיקים שלא ישלמו את התוספות לדין פלילי בדומה להפרת חוק שכר מינימום. הדבר ירתיע מעסיקים מלהפר את הצו ולהימנע מתשלום תוספות השכר.

 

  • ההסכם מבטל קיזוזים וקנסות שנהגו להטיל חלק מחברות השמירה על העובדים. כך למשל נקבע כי העובדים לא ישלמו עבור בגדי העבודה, השתלמויות או אגרות על נשק שקיבלו ממקום העבודה. עבור השתתפות במטווח אף ישלם המעסיק לעובד שעת עבודה אחת.

נושא אגרות הנשק חשוב מאוד לעובדים בשל תקנות חדשות של משרד הפנים. עובדים רבים נאלצים לשאת בעלות של כ- 1000 ₪ עבור הרישיון משום שהמעסיקים מטילים עליהם את התשלום. ההסכם החדש וצו ההרחבה קובעים בפירוש כי עלות רישיון הנשק, לרבות מטווחים והשתלמויות, תחול על המעסיק, פרט לתשלום של מחצית אגרת נשק בסך 75 ₪ שיכול המעסיק להטיל על העובד.

 

  • לראשונה בהסכם קיבוצי ענפי במגזר הפרטי - חובת שימוע לעובדים לפני פיטורים. עובד שעבר את תקופת הניסיון של שנתיים בעבודה זכאי לשימוע שבו ייטול חלק נציג ההסתדרות. במקרה של התנגדות הנציג לפיטורים תועבר ההכרעה לוועדה פריטטית שתורכב מנציג ההסתדרות ונציג החברה. אם גם כאן לא תושג הסכמה והעובד יפוטר תהיה ההסתדרות רשאית לפנות לביה"ד לעבודה.

 

  • תו תקן לשמירת חוקי העבודה וזכויות העובדים: ההסתדרות וחברות השמירה אף הסכימו להגיע לקריטריונים למתן תו תקן ממכון התקנים או מועדה משותפת לחברות שישמרו על חוקי העבודה וזכויות העובדים. הקריטריונים יקבעו תוך 6 חודשים ממועד חתימת ההסכם. המטרה היא שתו התקן יהווה תנאי סף לזכייה במכרזים בענף השמירה.

 

  • העובדים יקבלו פנסיה מקיפה: הפנסיה של העובדים תהפוך מפנסיית יסוד לפנסיה מקיפה. נקבע כי עובד יבוטח בפנסיה 6 חודשים מיום תחילת עבודתו. שיעור ההפרשות לפנסיה יגדל באופן הדרגתי על פני שש שנים כך שבשנת 2014 תעמוד הפנסיה של העובדים בענף על 17.5%. בהסתדרות רואים בכך חשיבות שכן מדובר בפריצה נוספת של הסכם פנסיה חובה שבו עומד שיעור ההפרשה בסוף התהליך על 15%.

 

  • ביטוח ריסק: העובדים יקבלו ביטוח ריסק בגובה של 150 אלף ₪ לכל עובד מיום עבודתו הראשון למשך ששת החודשים בהם אינו מבוטח בביטוח פנסיוני. סעיף זה נותן מענה לעובדים החשופים בחודשי עבודתם הראשונים לסיכונים הנובעים מאופי העבודה בענף.

 

  • הטבות נוספות: התשלום בגין הבראה יגדל ביום הבראה אחד נוסף לעובדים בשנים הראשונות לעומת המקובל במשק. לעובדים יינתנו אף 24 ימי מחלה בשנה עד תקרה של 130 יום לעומת 18 ימים עד תקרה של 90 יום הנהוגים בחוק. עובדים המתגוררים רחוק ממקום עבודתם ומועסקים בשעות שבהן אין תחבורה ציבורית יקבלו לינה על חשבון המעסיק.

ההסכם אף מגביל את האפשרות של המעסיקים בענף להעסיק עובדים בחוזים אישיים ומאפשר להסתדרות לפקח על צורת העסקה זו. 

 

  • עלות המינימום של שעת עבודה בענף. שירותי השמירה נקנים על-פי רוב באמצעות מכרזים. בשל התגברות התחרות בענף הציעו חברות שמירה במקרים רבים שירות במחירים נמוכים כדי לזכות במכרזים, וכתוצאה מכך היו חברות שלא נתנו את מלוא הזכויות לעובדים. קביעת העלות המינימאלית יוצרת נורמה של מחיר עלות שעת עבודה של עובד בענף.

יש לציין כי סעיף זה בהסכם לא הורחב על ידי משרד התמ"ת בגלל שמבחינה משפטית הוא אינו חלק מההסכם בין עובד למעסיק אלא מכוון למזמיני העבודה. אולם הסעיף יוצר נורמה חדשה בענף ובהסתדרות מקווים כי ניתן יהיה לקבוע מזמיני עבודה שקבעו במכרזים עלות שעת עבודה נמוכה מזו שנקבעה בהסכם.

אודות  הטבות לחברים  מוסדות ההסתדרות  חדשות  פעילות ההסתדרות  הקו החם  מפת אתר